Woordfrequentieteller in tekst

Een hulpmiddel om te weten hoe vaak een woord in een tekst voorkomt

Het woordwerd gevondentijden.Het werd voor het eerst op positie gevondenvan de tekst.Het werd voor de laatste keer op positie gevondenwerd niet gevonden.
Duidelijk

Aantal woorden: 0

Aantal tekens: 0

Kopiëren Downloaden
Duidelijk