Ordfrekvensräknare i text

Ett verktyg för att veta hur många gånger ett ord visas i en text

Ordethittadesgånger.Det hittades för första gången på positionav texten.Det hittades för sista gången på positionhittades inte.
Klart

Ord räknas: 0

Tecken Count: 0

Kopia Ladda ner
Klart