Räknare totalt antal rader i text

Ett enkelt verktyg för att räkna det totala antalet rader i text

Klart

Ord räknas: 0

Tecken Count: 0

Texten innehållerrader (inklusive tomma rader).rader (exklusive tomma rader).
KopiaLadda ner