Kontra ng dalas ng salita sa teksto

Isang tool upang malaman kung gaano karaming beses lumilitaw ang isang salita sa isang teksto

Ang salitanatagpuanbeses.Ito ay natagpuan sa unang pagkakataon sa posisyonng teksto.Ito ay natagpuan para sa huling pagkakataon sa posisyonay hindi natagpuan.
Malinaw

Bilang ng mga Salita: 0

Bilang ng mga character: 0

Kopyahin I-download
Malinaw